Pozorište bez granica 2019

Uz podršku Grada Banjaluka, realizovali smo projekat Pozorište bez granica koji je imao za cilj promociju kulture  u prigradskim mjestima.

  • Datum: Februar 2019
  • Partner: Grad Banja Luka
  • Ciljna grupa: Učenici Osnovne škole
    “Milutin Bojić” MZ Potkozarje

O projektu

U sklopu projekta, u mjesnoj zajednici Potkozarje, glumci Gradskog  pozoršta Jazavac  izveli predstavu „Put po svijetu na trotinetu“  pred  više od 100 učenika Osnovne škole Milutin Bojić. Ovaj projekat imao je za cilj promociju kulture u prigradskim naseljima u kojima kulturni i edukativni sadržaji nisu dostupni.

Jedan od osnovnih ciljeva UG “Centar za mame” je organizacija aktivnosti na unapređenju kulture, veća dostupnost kulturnih sadržaja te približavanje umjestnosti trudnicama, majkama, djeci te porodici uopšte. U skladu sa ovim ciljem realizovali smo i projekat Pozorište bez granica uz podršku Grada Banjaluka  i planiramo realizaciju sličnih aktivnosti u budućnosti. 

Opšti projektni cilj bio je približiti djeci Banjaluke u ruralnim područjima pozorišnu umjetnost, naviku i kulturu odlaska u pozorište.

Glumac Velimir Blanić

Učenje djece o važnosti odlaska u kulturne ustanove i sticanje pozitivnih navika u ranom djetinjstvu koje se prenose na kasniju dob je od izuzetnog značaja.

„Kao škola sa ruralnog područja jako nam je bitno da ostvarimo kontakte sa kulturnim institucijama kao što su pozorišta.
Važno je da naši učenici imaju ovakve sadržaje pošto je ovo seosko područje a kulturna dešavanja se uglavnom dešavaju u gradu”
, izjavio je Duško Petrović, direktor Osnovne škole
“Milutin Bojić” u Potkozarju.

Hvala našem sponzoru!

Ostali projekti